Dé full-service groothandel in zonnestroomsystemen!

Troubleshooting ShineLINK en ShineLINK-X

Is er geen data zichtbaar in de monitoringsomgeving of is er geen verbinding meer? Bekijk de status van de LED-lampjes op de ShineLANbox en volg dan onderstaande stappen:

1. Controleer of de datalogger op de juiste wijze is gekoppeld aan de monitoringsportal (OSS of de Shinephone App).

2. Controleer eerst overdag (bij daglicht) of de omvormer nog wel functioneert: groene statuslampje moet branden én in de display moet er in bovenste regel een getal staan in Watt (W) uitgedrukt.

3. De maximale ruimte voor een goede connectie tussen de ShineLANbox en ShineRFStick dient kleiner te zijn dan 200meter, met één muur ertussen is dit 50 meter en met twee muren is dit 20 meter. Voldoet de installatie hieraan? Ga dan door naar de volgende stap.

4. Een van de meest voorkomende problemen ligt bij de koppeling tussen de router en de ShineLANbox. Controleer of deze verbinding niet is verbroken door de status van de 2e LED (Network LED) op de ShineLANbox te bekijken. Is deze uit of knippert? Haal in dat geval de ShineLANbox voor 8 seconden van de stroom af.

5. Controleer de netwerk-kabel van de ShineLANbox naar het modem. Probeer eens een andere ingang (netwerk-poort) of wissel de kabel om een kabelbreuk uit te sluiten.

6. Is er nog steeds geen opbrengst zichtbaar in de monitoringsportal? Controleer dan de verbinding tussen de ShineRFStick en de ShineLANbox door de status van de 3e LED (Device LED) op de ShineLANbox te bekijken. Knippert deze eens in de 3-5 seconden? Zo niet, volg de volgende stappen:

  • Stap 1: Druk de resetknop van de ShineLANbox in voor 5 à 6 seconden. Alle indicatie-led-lampjes op de ShineLANbox gaan uit en vervolgens weer aan. Wacht hierna 30 seconden.
  • Stap 2: Druk dit keer kort op de reset-knop van de ShineLANbox (<1 sec). De ShineLANbox gaat weer in configuratiemodus en de 4e LED (Configuration LED) zal gaan knipperen.
  • Stap 3: Druk de reset-knop (zwarte key-knop) op de ShineRFStick kort (<1 sec) in. Als de koppeling tussen de ShineLANbox en de ShineRFStick weer tot stand is gekomen zal er een blauwe led op de ShineRFstick gaan knipperen en zal ook de 3e LED op de ShineLANbox (Device LED) elke 3-5 seconden knipperen. De 4e LED op de ShineLANbox (Configuration LED) is uit.

Als er meerdere omvormers aan de ShineLANbox gekoppeld dienen te worden, herhaal stap 2 en stap 3.